Ogłoszenie!

Zabranie dla Rodziców odbędzie się 6 września 2018r. o godz. 17.00 .

Serdecznie zapraszamy!

Więcej >>>

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

  1. Administratorem danych osobowych dzieci jest Samorządowe Przedszkole w Wołowicach,
    Wołowice 1, 32-070 Czernichów.
  2. Przedszkole wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych Osobowych – z którym można skontaktować się poprzez e-mail elzbieta.ewartodo@gmail.com w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub danych dziecka.
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych
    i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
    27 kwietnia 2016 r.
  4. Dane ...
Więcej >>>

Informacja

Lista dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do Samorządowego Przedszkola w Wołowicach będzie dostępna w tymczasowym lokalu Przedszkola (Dom Ludowy w Wołowicach) od dnia 16 .04.2018 Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia są zobowiązani do dnia 24.04.2018 potwierdzić pisemnie wolę uczęszczania dziecka do przedszkola.

Więcej >>>