Rekrutacja 2018

Procedury  rekrutacji 

do Samorządowego  Przedszkola  w  Wołowicach

na  2018 /2019 r.

  1. Ubiegając się  o przyjęcie  dziecka do Przedszkola  rodzice dziecka (opiekunowie prawni) składają wniosek  do Dyrektora Przedszkola w terminie  od 1 marca do 30 marca 2018 r.  (od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00 w tymczasowej siedzibie Samorządowego Przedszkola w Wołowicach, w Domu Ludowym w Wołowicach).
  2. Wnioski rekrutacyjne udostępnione są w Przedszkolu oraz na stronie internetowej Przedszkola, w zakładce do pobrania.
  3. Rodzice(opiekunowie prawni) ubiegający się o przyjęcie dziecka do Samorządowego Przedszkola w Wołowicach mogą równocześnie złożyć wnioski do innych przedszkoli samorządowych na terenie Gminy Czernichów .
  4. Do wniosku rodzice zobowiązani są dołączyć następujące dokume...
Więcej >>>