– WYNIKI REKRUTACJI

Uwaga!

WYNIKI REKRUTACJI

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną podane do publicznej wiadomości w siedzibie przedszkola w dniu 23 marca 2020r.

Po ogłoszeniu list Rodzice zobowiązani są do złożenia drogą e-mailową pisemnego potwierdzenia woli przyjęcia ich dziecka do przedszkola wysyłając wiadomość na adres sprzedszkole@wp.pl w nieprzekraczalnym terminie do 27 marca 2020r.

UWAGA! Brak pisemnego potwierdzenia jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu i skreśleniem dziecka z listy zakwalifikowanych do przyjęcia !

Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Wołowicach

 

Back to top
Secured By miniOrange