– Grupa maluchów – 20.04.2020

Grupa młodsza – MOTYLKI

    

20.04.2020 r.

Wiosna na wsi – Zwierzęta hodowlane.

 

Cele :

– rozwijanie wiedzy dotyczącej zwierząt wiejskich,

– rozwijanie umiejętności liczenia

 

  1. Ćwiczenia ortofoniczne na podstawie wiersza B. Szelągowskiej Marsz dla wiosny.

Czytamy wiersz i pytamy dzieci: Jakie zwierzęta chciały przywitać wiosnę? W jaki sposób to robiły?

Powtarzamy  wiersz, a dzieci za nim fragment: Gę, gę, gę, ga, ga, ga! Kto melodię taką zna?

Idzie gąska po podwórku.

Za nią gąski – jak po sznurku.

Idą zgodnie i gęgają,

za swą mamą powtarzają.

– Gę, gę, gę, ga, ga, ga!

Kto melodię taką zna?

 

Mama gąska zagęgała,

bo przywitać wiosnę chciała.

 Małe gąski też gęgały,

wiosnę także witać chciały.

– Gę, gę, gę, ga, ga, ga!

Kto melodię taką zna?

 

Nagle kogut ścieżką wąską

 przybiegł za ostatnią gąską.

Gęgać nie potrafi wcale,

 za to pieje doskonale!

– Gę, gę, gę, ga, ga, ga!

Kto melodię taką zna?

 

Nawet kotka, choć ciut głucha,

też muzyków chce posłuchać.

– Gę, gę, gę, ga, ga, ga!

Kto melodię taką zna?

 

  1. Obejrzyjcie film i wykonajcie zawarte w nim zadanie.

    https://www.youtube.com/watch?v=CpcmvJTO5G4

 

  1. Zabawa ruchowa z elementem równowagi – Zabawa kogutów.

Chustka dla każdego domownika. Dobieramy się w pary, chustki mocujemy z tyłu, za paskiem lub za koszulką, jako ogon. Podskakując obunóż, koguty usiłują wyrwać kolorowe piórko z ogona – chustkę.

  1. Zabawa z wykorzystaniem zmysłu dotyku Czarodziejskie pudełko.

Figurki lub maskotki zwierząt żyjących na wsi, pudełko – Czarodziejskie pudełko. Dzieci oglądają figurki zwierząt, dotykają ich i je nazywają. Następnie umieszczamy je w czarodziejskim pudełku. Zadanie dzieci polega na rozpoznaniu zwierzęcia za pomocą dotyku, podaniu jego nazwy i naśladowaniu odgłosu, jaki ono wydaje.

 

* Ćwiczenia oddechowe Gęsi puch. Pokażmy dzieciom piórka, którymi wypychano dawniej poduszki. Dzieci kładą je na wierzchu dłoni, wciągają powietrze nosem, wypuszczają ustami – starają się jak najdłużej utrzymać piórko w powietrzu.

Back to top
Secured By miniOrange