– Grupa maluchów – 29.04.2020

Grupa młodsza – MOTYLKI

29.04.2020 r.

Dbamy o przyrodę – Jestem przyjacielem przyrody.

 

Cele :

  • rozwijanie świadomości ekologicznej,
  • poszerzanie wiedzy na temat kwiatów,
  • rozwijanie sprawności motorycznej.

 

 

  1. Słuchanie wiersza B. Formy Dzieci dbają o środowisko.

W zgodzie z przyrodą

żyją wszystkie dzieci.

Kochają jasne słonko,

które na niebie świeci.

 

Nie łamią gałęzi,

dbają o rośliny,

podczas wycieczek do lasu

nie płoszą zwierzyny.

 

Często też dorosłym

dobry przykład dają –

w wyznaczonych miejscach

śmieci zostawiają.

 

  1. Stworzenie kodeksu przyjaciela przyrody na podstawie wysłuchanego wiersza.

Tekst wiersza Dzieci dbają o środowisko, arkusz kartonu, klej, obrazki przedstawiające: podlewanie roślin, łamanie gałęzi (przekreślone), czysty las ze zwierzętami, kosze do segregowania śmieci (mogą być też inne obrazki o pozytywnym wydźwięku), kredki. Ponownie czytamy wiersz,            w odpowiednich miejscach pokazujemy obrazki. W kolejnym etapie dzieci omawiają pozytywne zachowania, które mogą świadczyć o tym, że są przyjaciółmi przyrody. Następnie przyklejają obrazki na kartonie. Jeśli mają jakieś pomysły, mogą je narysować.

 

  1. Zabawa przyrodnicza Kwiaty cięte i kwiaty doniczkowe.

Kilka kwiatów ciętych, wazon, kwiat doniczkowy z podstawką, gazeta, woda. Prezentujemy kwiaty: cięte i doniczkowe. Pytamy dzieci, czy widzą między nimi różnicę (jeśli tak, to jaką). Następnie delikatnie wyjmujemy kwiat doniczkowy nad gazetą. Pokazujemy dzieciom jego korzenie (i ponownie wsadzamy kwiat do doniczki), pytając, do czego, ich zdaniem, służą roślinie. Jeśli dzieci nie wiedzą, nalewamy na podstawkę trochę wody i w ciągu dnia wraz z dziećmi obserwujemy, co się stanie. Kolejnym etapem zadania jest wskazanie kwiatów ciętych                    (i uzasadnienie tej nazwy), ich wąchanie, a także wspólne ułożenie kompozycji w wazonie. Zadanie powinna kończyć odpowiedź dzieci na pytania : Czy umiecie dbać o kwiaty? Czy będziecie to robić?

 

  1. Ćwiczenia.

Wzory grafomotoryczne Kwiaty – 3-latki.

Przygotujmy rysunek kwiatów do kolorowania po śladzie. Dziecko rysuje linie po śladzie i łączy kropki, starannie koloruje powstały rysunek zgodnie z realną kolorystyką. 

Karta pracy, cz. 2, nr 37 – 4-latki.

Back to top
Secured By miniOrange