– UWAGA!

Przygotowania do otwarcia przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, dla których gmina Czernichów jest organem prowadzącym

Jak wynika z wydanego 29 kwietnia 2020 r. komunikatu rządu żłobki, przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych mogą zostać otwarte od 6 maja 2020 roku. Decyzję o otwarciu podjąć mają organy prowadzące placówki, mając na uwadze wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Po konsultacji z dyrektorami szkół i przedszkoli, dla których gmina Czernichów jest organem prowadzącym, uzgodniono, że z powodu braku możliwości spełnienia wszystkich wymagań sanitarno-epidemiologicznych w ciągu kilku dni, otwarcie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez gminę Czernichów nie może nastąpić 6 maja 2020 roku
We wszystkich placówkach rozpoczęły się już intensywne przygotowania do przyjęcia podopiecznych, w najbliższych dniach dyrektorzy dokonają rozpoznania potrzeb rodziców dotyczących sprawowania opieki nad dziećmi ze względu na ich aktywność zawodową oraz przygotują wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w placówkach.
Rodzice, którzy chcą skorzystać z możliwości zapewnienia opieki przez przedszkole lub oddział przedszkolny, powinni o tym fakcie powiadomić dyrektora placówki.
O terminie otwarcia przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, a także o warunkach przyjmowania dzieci, poinformujemy niezwłocznie po upewnieniu się, że placówki spełniają wszystkie wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

Back to top
Secured By miniOrange