– Grupa maluchów – 06.05.2020

Grupa młodsza – MOTYLKI

    

   6.05.2020 r.

   Moja miejscowość. Mój region.

 

  Cele :

  • zapoznawanie się z najważniejszymi miejscami w okolicy,
  • rozwijanie twórczego myślenia i sprawności rąk,
  • zapoznanie się z regionalnym strojem ludowym.

 

 

 

  1. Zabawa dydaktyczna Burza mózgów : Najważniejsze miejsca w mojej okolicy. Arkusz brystolu formatu A3, kolorowe flamastry.

Ustalamy wspólnie z dziećmi jakie są najważniejsze miejsca w naszej okolicy? Zapisujemy odpowiedzi i robimy symboliczne rysunki, tworząc prostą mapę okolicy. 

 

  1. Rytmizowanie tekstu: Moja okolica mnie zachwyca!

Dzieci powtarzają prosty tekst: Moja okolica mnie zachwyca! Następnie wyklaskują go w prostym rytmie, wytupują, uderzają dłońmi w kolana i o podłogę.

 

  1. Praca plastyczna Moja miejscowość.

Arkusz brystolu formatu A3, kartki z papieru kolorowego, gazety, nożyczki, kleje, kredki pastelowe, kawałki bibuły i folii aluminiowej.

Wspólnie ustalamy, jakie miejsca chcemy przedstawić na obrazku i w jaki sposób go wykonać. Dzieci wycinają lub wydzierają z papieru i gazet domy, bloki, szkołę, przedszkole, postacie ludzi, samochody, przyklejają folię aluminiową/bibułę jako ulice. Pastelami lub kredkami dorysowują charakterystyczne obiekty znajdujące się w najbliższej okolicy.

 

  1. Przypomnijmy dzieciom, że największym miastem leżącym w pobliżu Wołowic jest Kraków i obejrzyjmy regionalne stroje ludowe.

 

        https://polalech.pl/krakowski-leksykon.htm

        https://www.youtube.com/watch?v=HKiHrGivkqY

 

 

 

 

Back to top
Secured By miniOrange