Proszę o mailowe potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do przedszkola lub rezygnacji z miejsca do dnia 31 marca 2021 roku na adres: sprzedszkole@wp.pl

Brak potwierdzenia woli uczęszczania spowoduje skreślenie dziecka z listy kandydatów zakwalifikowanych do przedszkola na rok 2021-2022!