– Edukacja zdalna-grupa starsza

09.04.2021

Temat : W Muzeum.

Cele ogólne:

-kształtowanie szeroko rozumianej kultury, w tym kultury osobistej,

-rozwijanie słownika czynnego,

– poznanie pojęć związanych z muzeum: eksponat, wystawa,

-rozwijanie sprawności motoryki małej

-znajomość zasad zachowania się w muzeum

– uświadomienie znaczenia muzeum dla tradycji i kultury.

 

1.Zapraszamy na poranną gimnastykę.

https://wordwall.net/pl/resource/1069314/gimnastyka-przedszkolaka

 1. Rodzic zadaje dzieciom zagadkę:
  „Tutaj znajdziesz dawne zbroje,
  tarcze, miecze oraz zwoje
  dzbanki, kości, znaleziska,
  co pochodzą z wykopaliska.
  Obcy tutaj wiatru szum,
  bo to jest…”
 2. Gdy dzieci odgadną, że chodzi o muzeum, wówczas rodzic pyta dzieci, co wiedzą o muzeum. Rodzic wyjaśnia co to jest muzeum.

4.Co gromadzimy w muzeum- zabawa słownikowa.

Rodzic zadaje pytania, dzieci odpowiadają na podstawie swoich doświadczeń. Rodzic zwraca uwagę, że może  też wyglądać inaczej, np.: skanseny, muzea pałacowe, izby pamięci, centra kulturalne, muzea wirtualne. W każdym muzeum są gromadzone i prezentowane inne przedmioty. Na koniec rodzic zadaje pytanie ;Dlaczego gromadzimy różne rzeczy i pokazujemy je na wystawach? Rodzic kieruję rozmową w taki sposób, aby dzieci zrozumiały, że w muzeum zdobywamy wiedzę o przeszłości.

 1. Rodzic wyjaśnia pojęcie „eksponat” oraz „wystawa”. Prezentuje dzieciom różne przykłady eksponatów. 
  1. Rodzic z dziećmi tworzy „Muzeum zabawek”, gdzie eksponatami są rzeczy bliskie dzieciom. Zadaniem dzieci jest stworzyć zbiory eksponatów, porównać je ze sobą.

  6.Zabawa dydaktyczna „ Eksponaty muzealne”- Dziecko dostaje zdjęcie dowolnego eksponatu muzealnego np. meble, ubrania, zabawki. Dziecko podaje nazwę eksponatu i określa jakiego ten eksponat jest rodzaju. Następnie odwraca kartkę na drugą stronę, a Rodzic wydaje polecenia dotyczące rysowania linii. Pokaż górny brzeg kartki, pokarz dolny brzeg kartki, lewy, prawy. Narysuj kropkę na środku górnego brzegu, a teraz na środku dolnego – połącz kropki linią. W ten sposób dzieci rysują jeszcze kilka linii tak by podzielić zdjęcie na kilka części. Dzieci rozcinają wzdłuż linii i składają w całość naklejają na kartkę.

  7.Następnie rodzic wraz z dziećmi ogląda wystawy. Wspólnie tworzą regulamin muzeum. Dzieci proponują zasady, jakie powinny w nim obowiązywać oraz rysują wybraną przez siebie zasadę.

  8.Ptak- praca plastyczno- techniczna.

  Tworzenie wraz z rodzicami rzeźby z papieru.

  https://www.youtube.com/watch?v=aGPzDjs-ozU

  Zapraszamy do wirtualnego zwiedzania naszych muzeów i zamków.

  ZAMEK KRÓLEWSKI NA WAWELU

  https://www.ai360.pl/panoramy/12

  Wirtualne zwiedzanie Kolekcja Lanckorońskich:

  https://wawel.krakow.pl/kolekcja-lanckoronskich-wirtualne-zwiedzanie

  Opowieści muzealne online:

  https://wawel.krakow.pl/przezdziurkeodklucza

  ZAMEK KRÓLEWSKI W WARSZAWIE

  https://www.ai360.pl/panoramy/85

  MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE

  Ekspozycja online

  https://artsandculture.google.com/partner/the-national-museum-in-krakow

  Wirtualne muzeum

  http://www.imnk.pl/

  MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W KRAKOWIE

  Wirtualny spacer

  https://ma.wkraj.pl/html5/index.php?id=60467#/60467

  MUZEUM LOTNICTWA POLSKIEGO

  Wirtualne zwiedzanie

  https://wirtualnyspacer.krakow.pl/html5/index.php?id=52619#/52392/264.90865730285645

 

 

 

 

 

 

Back to top
Secured By miniOrange