– Edukacja zdalna-grupa młodsza

13.04.2021 r. Maluchy

Co to są dobre maniery ?

 

Cele :

poznanie znaczenia słów: proszę, przepraszam, dziękuję,

– rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej,

– ćwiczenie pamięci,

– rozwijanie mowy

 

  1. Słuchanie wiersza M. Szeląg pt.”Trzy magiczne słowa”, rozmowa na temat sytuacji, w których mówimy słowa: przepraszam, proszę i dziękuję.

Trzy magiczne słowa

zapamięta moja głowa:

proszę, dziękuję, przepraszam –

do mojego serca zapraszam.

 

Proszę – mówię, kiedy daję.

Dziękuję – gdy coś dostaję.

A słowo przepraszam powiem,

gdy przykrość tobie zrobię.

 

– O jakich magicznych słowach mówił wiersz?

– Kiedy powinniśmy te słowa używać ?

 

  1. Oglądanie filmu, w którym życzliwy Miś dokładnie wyjaśni, dlaczego magiczne słowa są tak niezwykle ważne.

https://www.youtube.com/watch?v=j3lX0A2VhSc

                                                                                

3.Wykonanie „Kodeksu zachowania przy stole”.

Poproście rodziców, aby zapisali z wami na dużej kartce z bloku ( najlepiej kolorowej ) najważniejsze zasady dobrego zachowania się przy rodzinnym stole. Możecie zamiast napisów zrobić proste rysunki lub wykorzystać gotowe obrazki wycięte z gazety lub kolorowanki.

Trzeba go umieścić w widocznym miejscu, a najważniejsze przestrzegać.

Oto pytania, które mogą pomóc:

 

  1. „Magiczne słowa” – zabawa ruchowa. N. pokazuje dzieciom trzy duże klucze wycięte z papieru:

pierwszy klucz, czerwony – oznacza słowo „przepraszam”, drugi klucz, niebieski – oznacza

„dziękuję”, trzeci klucz, zielony – oznacza „proszę”. Dzieci zapamiętują wygląd kluczy. Następnie

  1. włącza dowolną muzykę, dzieci rytmicznie maszerują. Gdy muzyka cichnie, N. pokazuje dowolny

klucz, a dzieci wykonują jeden z umówionych wcześniej gestów: na widok klucza czerwonego

dzieci przepraszają się, przytulają i mówią przepraszam cię; na widok klucza niebieskiego

dzieci kłaniają się sobie i mówią dziękuję; na widok klucza zielonego dzieci szybko stają

w kole i udają, że podają sobie piłkę, jednocześnie mówiąc: proszę. • papierowe klucze: czerwony,

 

 

  1. Praca z KP2.28 – ćwiczenie grafomotoryczne, ćwiczenie spostrzegawczości, łączenie kształtów takich samych kluczy, rysowanie oburącz serca i jego kolorowanie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to top
Secured By miniOrange