– Edukacja zdalna-grupa starsza

14.04.2021

Temat: Ekokulturalni to my.

Cele: Kształtowanie szeroko rozumianej kultury, w tym kultury osobistej, rozwijanie słownika czynnego, nauka używania zwrotów grzecznościowych w życiu codziennym. Kształtowanie postawy proekologicznej, poznanie pojęć ekologia, ekokultura, wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach ruchowych, poznanie zasad dbania o przyrodę, wprowadzenie liczby 9 w aspektach kardynalnym i porządkowym, rozwijanie pamięci słuchowej.

 

  1. Co to znaczy być ekokulturalnym?- burza mózgów. Wszystkie odpowiedzi są dobre.

 

  1. „Mali strażnicy przyrody”-słuchanie wiersza.

 

Dziś ekologia modne słowo,
 przyrodę wszyscy chcemy mieć zdrową.
 Jej strażnikami się ogłaszamy,
 od dziś przyrodzie my pomagamy.

 Gdy ktoś bezmyślnie papierek rzuci,
 musisz takiemu uwagę zwrócić.
 Nie można przecież bezkarnie śmiecić,
 to wiedzą nawet przedszkolne dzieci.

 Nie wolno łamać gałęzi drzew,
 bo pięknie płynie z nich ptasi śpiew.
 A kiedy bocian wróci z podróży,
 gniazdo niech znajdzie, na nie zasłużył.

 Pozwól dżdżownicy do ziemi wrócić,
 po co jej dzieci mają się smucić.
 Niech barwny motyl siada na kwiatach,
 żyje tak krótko, niech wolny lata.

 A zimą nakarm głodne ptaki,
 sikorki, wróble, wrony, szpaki.
 Powieś na drzewie karmnik mały,
 będą ci wiosną za to śpiewały.

 Choć ekolodzy jeszcze z nas mali
 uczyć będziemy tego wandali.
 Matka natura nam, wynagrodzi,
 jeśli z przyrodą będziemy w zgodzie.

3.Rozmowa na temat wiersza. R. zadaje pytania, np. Cały tydzień rozmawialiśmy o kulturze, a dziś porozmawiamy o ekologii! Czy po wysłuchaniu wiersza wiesz, co to znaczy być ekokulturalnym? Co to jest ekologia? O jakich zachowaniach ekokulturalnych była mowa w wierszu? Jak Ty dbasz o przyrodę?

  1. Gra w zielone- zabawa orientacyjno- porządkowa.

Dziecko maszeruje, podskakuje bądź biega po pokoju w zależności od rytmu podanego przez opiekuna. Podczas przerwy w akompaniamencie opiekun głośno podaje nazwę koloru, np. zielony. Dzieci muszą odszukać w pokoju rzecz w podanym kolorze i jej dotknąć. Zabawa powtarzana jest kilka razy. Jeśli opiekun poda nazwę koloru czarnego, wówczas dzieci stają prosto w bezruchu.

  1. Proste sposoby dbania o przyrodę -zabawa dydaktyczna.

Omówienie z dziećmi ilustracji pokazujących proekologiczne zachowania.

 

  1. Liczymy korki- zabawa matematyczna.
  2. przygotowuje 9 pudełek różnej wielkości i bardzo dużo korków od butelek. Dzieci układają pudełka od najmniejszego do największego . R. wrzuca do pierwszego pudełka z lewej strony 1 korek, następnie prosi, aby do następnego pudełka dziecko wrzuciło o jeden korek więcej. Tak samo robi z kolejnymi pudełkami. Na koniec dziecko liczy korki w każdym pudełku i dobierają kartoniki z kolejną odpowiednią liczbą. Przy ostatnim pudełku R. demonstruje liczbę 9.
  3. Cyfra-9 -Metoda dobrego startu.

https://www.youtube.com/watch?v=5yhZLl86N7w

  1. Zrób tyle, ile słyszysz- zabawa ruchowa
  2. R. włącza dowolną muzykę, dziecko porusza się w jej rytmie po całym pokoju. Podczas przerwy w muzyce, słucha ile razy R. uderzy w bębenek/ garnek, i tyle samo razy wykona podane ćwiczenie np. skłony, przysiady, pajacyki, podskoki itd.

 

 

Back to top
Secured By miniOrange