Kategoria Aktualnosci

Szanowni Państwo !

Solidaryzujemy się ze strajkującymi koleżankami i kolegami w szkołach
i przedszkolach. Nie możemy strajkować z powodów proceduralnych.
Sytuacja w oświacie wymaga zmian, aby szkoły i przedszkola stawały się coraz lepsze.
Nauczyciele Samorządowego Przedszkola w Wołowicach

Więcej >>>

Rekrutacja 2019/2020

Szanowni Państwo!

W dniu 20 lutego 2019 r. rozpoczyna się rekrutacja
dzieci do Samorządowego Przedszkola
w Wołowicach na rok szkolny 2019/2020.

Wniosek i inne wymagane dokumenty znajdują się
w zakładce „ Dokumenty do pobrania”. Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji : harmonogram, zasady
i procedury znajdują się w zakładce „Rekrutacja”
Wnioski rekrutacyjne można również pobrać w kancelarii przedszkola od poniedziałku do piątku w godz 9 :00 – 15:00.
Wypełnione wnioski wraz z dodatkowymi dokumentami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 20 marca 2019 r.
w kancelarii Samorządowego Przedszkola w Wołowicach.

Ze szczegółowymi zasadami , procedurami
i harmonogramem rekrutacji można również zapoznać się bezpośrednio w ...

Więcej >>>

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

  1. Administratorem danych osobowych dzieci jest Samorządowe Przedszkole w Wołowicach,
    Wołowice 1, 32-070 Czernichów.
  2. Przedszkole wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych Osobowych – z którym można skontaktować się poprzez e-mail elzbieta.ewartodo@gmail.com w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub danych dziecka.
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych
    i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
    27 kwietnia 2016 r.
  4. Dane ...
Więcej >>>