– Aktualności

W związku z decyzją Rządu o czasowym zamknięciu przedszkoli i żłobków informuję, że
od dnia 29 marca do 9 kwietnia
Samorządowe Przedszkole w Wołowicach
będzie przyjmowało
WYŁĄCZNIE dzieci Rodziców pracujących w służbach medycznych i mundurowych
w trakcie wykonywania czynności.
Ze względu na potrzebę organizacji pracy przedszkola bardzo proszę o zgłaszanie potrzeby posłania tych dzieci telefonicznie lub …

Otrzymaliśmy dziś informację o pozytywnym wyniku badania na COVID-19 u obojga Rodziców dziecka, które uczęszcza do grupy starszej w Samorządowym Przedszkolu w Wołowicach. Dziecko wraz z rodzicami przebywa obecnie w izolacji. Bardzo proszę o wnikliwą obserwację dzieci i osób mających z nimi kontakt.

 
p.o. dyrektora
Aleksandra Banach

Drodzy Rodzice!

Przypominamy o możliwości kontaktu z nauczycielami grup przedszkolnych w formie indywidualnej rozmowy telefonicznej w celu podsumowania obserwacji pracy i osiągnięć dzieci uczęszczających do naszego przedszkola w pierwszym półroczu nauki.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu!
Nauczyciele wychowawcy 
w Samorządowym Przedszkolu w Wołowicach

W związku z rekrutacją dzieci do przedszkola na nowy rok przedszkolny bardzo proszę RODZICÓW DZIECI, KTÓRE UCZĘSZCZAJĄ DO NASZEGO PRZEDSZKOLA o wypełnienie i zwrot deklaracji kontynuacji nauki dzieci. Deklaracje będą rozdawane przez pracowników przedszkola przy przyprowadzaniu/odbiorze dzieci z placówki.

Proszę o oddanie deklaracji w nieprzekraczalnym terminie do 19 lutego.
 
p.o. dyrektora
Aleksandra Banach

Back to top
Secured By miniOrange