– O Przedszkolu

Koncepcja Pracy
Samorządowego Przedszkola w Wołowicach

 

Podstawa prawna

– Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty wraz z późniejszymi zmianami,
– Rozporządzenie MEN z 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego,
– Statut Samorządowego Przedszkola w Wołowicach.

 

Baza Przedszkola

Samorządowe Przedszkole w Wołowicach mieści się w budynku podworskim. Dzieci mają do dyspozycji trzy sale zabaw, szatnie, pomieszczenia sanitarne. Sale zabaw wyposażone są w nowe meble dostosowane do potrzeb dzieci. Do dyspozycji dzieci są nowoczesne pomoce dydaktyczne i piękne zabawki. W przyziemiu budynku mieści się pracownia plastyczna. Przedszkole posiada zaplecze kuchenne przystosowane do współczesnych standardów. Budynek otacza park z zabytkowymi dębami, starymi klonami i kasztanowcem. W parku mieści się rozległy dobrze wyposażony przedszkolny plac zabaw.

 

Wizja Przedszkola

Nasze Przedszkole przedszkolem partnerskim i otwartym.
Przedszkole to mała społeczność w której kształtuje się osobowość dzieci Pragniemy, aby nasi wychowankowie potrafili zrozumieć siebie, odnaleźć swoje miejsca, w rodzinie i społeczeństwie, aby wyrośli na ludzi aktywnych, otwartych, tolerancyjnych, wrażliwych na potrzeby innych.

 

Misja Przedszkola

Nasze Przedszkole:
– zapewnia dziecku możliwość indywidualnego rozwoju,
– stymuluje intelektualny i fizyczny rozwój dzieci,
– rozwija aktywności i zaciekawienie otaczającym środowiskiem,
– uczy współpracy, współdziałania i wzajemnej akceptacji,
– umożliwia radosną i bezpieczną zabawę,
– przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole, tworzy fundament do zdobywania dalszej wiedzy i umiejętności,
– odkrywa i rozwija zdolności,
– pomaga poznać miejscowe tradycje i zwyczaje,
– uszy patriotyzmu i szacunku dla innych narodów,
– rozwija otwartość i umiejętność komunikowania się,
– rozwija wrażliwość plastyczną i muzyczną,
– promuje wartość wychowania przedszkolnego.

 

Nasze atuty

– ciepła, kameralne i rodzinna atmosfera,
– możliwość codziennego kontaktu rodziców z nauczycielami,
– doświadczona, kreatywna kadra pedagogiczna,
– ogromny ogród przedszkolny,
– dobre wyposażenie,
– pracownia plastyczna i mini przedszkolne muzeum,
– atrakcyjne imprezy i uroczystości,
– możliwość korzystania z zajęć dodatkowych (j. angielskiego, rytmiki, zajęć plastycznych),
– autorski program działań adaptacyjnych.

 

Metody pracy

Nasze przedszkole korzysta z wielu metod pracy tj:

– metoda gimnastyki twórczej Rudolfa Labana zwana także metodą improwizacji ruchowej,

– metoda C. Orffa z formami ruchowo-muzyczno-słownymi,

– metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,

– pedagogika zabawy „Klanza”,

– techniki parateatralne: drama, pantomima, teatrzyk kukiełkowy, pacynkowy, zabawy paluszkowe,

– zabawy badawcze w terenie, doświadczania i obserwacje przyrodnicze,

– metoda projektu edukacyjnego,

– metoda aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss i wiele innych.

 

 

Back to top
Secured By miniOrange