Owocowy dzień w grupie Starszaków

W październiku dzieci z grupy starszej obchodziły “Owocowy dzień”. W ramach tego wydarzenia Przedszkolaki poznały zasady zdrowego odżywiania się, przygotowały i degustowały owoce oraz tworzyły indywidualne kompozycje na talerzach:)

Więcej zdjęć w zakładce Owocowy dzień

Więcej >>>

Warsztaty “Eco z sową”

10 października nasze Przedszkolaki uczestniczyły w warsztatach edukacyjnych “Eco z sową” . Dzieci miały możliwość poznania zwyczajów i trybu życia ptaków oraz wykonywały figurki z masy solnej.

Więcej zdjęć w zakładce Eco z sową 🙂

Więcej >>>

Wizyta ekologa w naszym Przedszkolu

8 października nasze Przedszkolaki spotkały się z ekodoradcą z Gminy Czernichów – panią Agnieszką Smaga. Warsztaty odbyły się w ramach ogólnopolskiej akcji “Nie śmiecimy-sprzątamy-zmieniamy”. Dzieci miały możliwość poznania działań, dzięki którym ogranicza się tworzenie niepotrzebnych odpadów, co skutkuje zaśmiecaniem środowiska naturalnego. Przedszkolaki poznały także podstawy popularnej filozofii ekologicznej Zero Waste! 🙂

Więcej zdjęć w zakładce Galeria 🙂

Więcej >>>

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

  1. Administratorem danych osobowych dzieci jest Samorządowe Przedszkole w Wołowicach,
    Wołowice 1, 32-070 Czernichów.
  2. Przedszkole wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych Osobowych – z którym można skontaktować się poprzez e-mail elzbieta.ewartodo@gmail.com w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub danych dziecka.
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych
    i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
    27 kwietnia 2016 r.
  4. Dane ...
Więcej >>>