Rekrutacja 2019/2020

Szanowni Państwo!

W dniu 20 lutego 2019 r. rozpoczyna się rekrutacja
dzieci do Samorządowego Przedszkola
w Wołowicach na rok szkolny 2019/2020.

Wniosek i inne wymagane dokumenty znajdują się
w zakładce „ Dokumenty do pobrania”. Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji : harmonogram, zasady
i procedury znajdują się w zakładce „Rekrutacja”
Wnioski rekrutacyjne można również pobrać w kancelarii przedszkola od poniedziałku do piątku w godz 9 :00 – 15:00.
Wypełnione wnioski wraz z dodatkowymi dokumentami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 20 marca 2019 r.
w kancelarii Samorządowego Przedszkola w Wołowicach.

Ze szczegółowymi zasadami , procedurami
i harmonogramem rekrutacji można również zapoznać się bezpośrednio w przedszkolu (tablica informacyjna)
Dodatkowe informacje można uzyskać również
w kancelarii przedszkola .

Dyrektor Przedszkola

Urszula Krasucka