Szanowni Państwo !

Solidaryzujemy się ze strajkującymi koleżankami i kolegami w szkołach
i przedszkolach. Nie możemy strajkować z powodów proceduralnych.
Sytuacja w oświacie wymaga zmian, aby szkoły i przedszkola stawały się coraz lepsze.
Nauczyciele Samorządowego Przedszkola w Wołowicach